Công Ty TNHH Thiên Tự Phước
Giỏ Hàng: ₫0 0

Tài Liệu

Gạch Không Nung

Theo ước tính, mỗi năm nước ta tiêu thụ khoảng 20 tỉ viên gạch. Với đà phát triển này, đến năm 2020, lượng gạch cần cho xây dựng là hơn 40 tỉ viên/1 năm. Để đạt được số lượng gạch trên, nếu dùng đất nung thì…

Đọc Thêm

Nội Quy Lao Động

NỘI QUI LAO ĐỘNG Căn cứ Bộ Luật Lao Động của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao Động ngày 01 tháng 04 năm 2002 và có hiệu…

Đọc Thêm

Sổ Tay Nhân Viên

LỜI NÓI ĐẦU Chào mừng bạn đã trở thành thành viên của đại gia đình Thiên Tự Phước. Chúc mừng bạn đã có quyết định đúng đắn và sáng suốt, chúng tôi hoan nghênh, chào đón và chúc bạn thành công trên con đường sự nghiệp…

Đọc Thêm