Tự hào là một trong những nhà sản xuất gạch không nung lớn nhất tỉnh Lâm Đồng, với mục tiêu 1 triệu viên trong 1 tháng, chúng tôi luôn biết rằng cung ứng đủ lượng gạch thị trường cần với chất lượng tốt nhất là sứ mệnh là nhiệm vụ của chúng tôi.

Từ tháng 4/2017 – nhà máy được đưa vào hoạt động, đến nay, số lượng gạch không nung chúng tôi cung ứng cho thị trường gần 12 triệu viên. Những chuyến xe gạch không nung Thiên Tự Phước có mặt gần như khắp các nẻo đường thành phố Đà Lạt. Và tương lai, sẽ phủ rộng đến toàn tỉnh Lâm Đồng và xa hơn nữa.

Trong tương lai không xa, gạch không nung sẽ thay thế toàn bộ gạch nung ngoài thị trường. Và Thiên Tự Phước tự hào mang đến cho từng ngôi nhà, từng công trình trên đia bàn tỉnh số lượng và chất lượng tốt nhất.

 

Để lời bình luận