Tin tức chung:

1. Sở Xây dựng Tây Ninh vừa tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Đối với Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh vừa được tỉnh phê duyệt đã đánh giá toàn diện hiện trạng và khả năng khai thác nguồn tài nguyên làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn trên địa bàn tỉnh; xác định danh mục và phân kỳ quy hoạch khoáng sản theo từng giai đoạn, cũng như kế thừa, phát huy các ưu điểm, đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập của kỳ quy hoạch trước.

2. Ngày 26/12/2018, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành văn bản số 7865/UBND-CNXD về việc Tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dưng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, yêu cầu các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh nghiêm túc tuân thủ thực hiện các quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm và hàng hóa ngày 21/11/2007, Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng và Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy.

3. Ngày 28/12, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 1895/TTg-CN gửi Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Hà Nam về việc đầu tư 2 dây chuyền sản xuất xi măng bền sunfat của nhà máy Xi măng Thành Thắng, tỉnh Hà Nam.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung 2 dây chuyền nhà máy Xi măng Thành Thắng, tỉnh Hà Nam (dây chuyền số 4 và số 5), mỗi dây chuyền có công suất là 2,3 triệu tấn xi măng/ năm kết hợp xử lý rác thải bảo vệ môi trường và tạo ra các sản phẩm xi măng chất lượng cao, xi măng chịu mặn bền sunfat phục vụ xây dựng các công trình ven biển và hải đảo vào Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng đến năm 2030, thời gian đưa vào vận hành dây chuyền số 4 sau năm 2021 và dây chuyền số 5 sau năm 2025.

4. Năm 2018, giá trị sản xuất toàn ngành xây dựng đạt tốc độ tăng trưởng 9,2%. Công tác xây dựng thể chế, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chuyên ngành có nhiều kết quả quan trọng, qua đó góp phần cùng cả nước hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội. Đây là những nội dung được khẳng định trong Báo cáo của Bộ Xây dựng tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 của ngành xây dựng diễn ra sáng 4/1.

Trong năm 2018, Bộ Xây dựng cũng đã tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ngành xây dựng theo kế hoạch được Thủ tướng phê duyệt; rà soát, sắp xếp 37 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ; giảm 10% số lượng đầu mối tại các đơn vị. Các đơn vị sự nghiệp từng bước tự chủ, hoạt động có hiệu quả (đặc biệt trong việc cung cấp các dịch vụ về thí nghiệm, kiểm định xây dựng, thẩm tra thiết kế-dự toán, kiểm định vật liệu xây dựng,…).

5. Ngày 8/1 tới đây, Hiệp hội Xi măng Việt Nam sẽ long trọng tổ chức Hội nghị công tác năm 2018 tại khách sạn Mường Thanh, Bãi Cháy, Quảng Ninh. Tham dự Hội nghị sẽ có đại diện Vụ Kinh tế ngành – VP Chính phủ, Vụ Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng, các doanh nghiệp sản xuất xi măng trong nước…

Đây là Hội nghị thường niên được Hiệp hội Xi măng Việt Nam tổ chức định kỳ hàng năm nhằm mục đích tổng kết, đánh giá hoạt động của Hiệp hội trong năm vừa qua về cơ cấu tổ chức, tình hình hoạt động đối nội, đối ngoại… Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đưa ra những nhận xét, cập nhật về tình hình thị trường xi măng trong nước và thế giới trong năm vừa qua và các năm tiếp theo, các công nghệ sản xuất xi măng mới đang được các nước tiến bộ áp dụng… Đây là những thông tin cực ký hữu ích giúp các doanh nghiệp sản xuất xi măng trong nước làm cơ sở để có những định hướng sản xuất kinh doanh trong năm 2019.

Để lời bình luận