Tháng 11/2018, tổng sản lượng tiêu thụ xi măng tại miền Bắc, bao gồm cả vùng đồng bằng sông Hồng, đông Bắc và tây Bắc, đạt gần 2,4 triệu tấn, giảm chút ít so với tháng 10/2018 (2,512 triệu tấn).

Do sức ép về giá nguyên liệu đầu vào, tháng 11/2018, hàng loạt các thương hiệu xi măng công bố điều chỉnh giá bán, mức tăng từ 10.000 – 30.000 đ/tấn. Cá biệt có đơn vị tăng 50.000 đ/tấn.

Trên toàn miền Bắc, Vicem Hoàng Thạch là đơn vị chiếm sản lượng dẫn đầu. Tại Đồng bằng sông Hồng, Vicem Bút Sơn chiếm ưu thế tuyệt đối; tại Đông Bắc Bộ, Chinfon dẫn đầu sản lượng; tại Tây bắc bộ, Vicem Sông Thao chiếm lợi thế.

Tại Đồng bằng sông Hồng, Hà Nội là vùng thị trường lớn nhất, chiếm gần ½ sản lượng toàn vùng.

Sau đây là một số biểu đồ tổng hợp số liệu tiêu thụ:

1. Tiêu thụ xi măng của một số DN thuộc VNCA tháng 10, 11 tại Bắc Bộ

2. Đồng bằng sông Hồng

3. Đông Bắc bộ

4. Tây Bắc Bộ:

Nguồn sưu tầm: ximang.vn

Để lời bình luận